Inuup Ikayuutikhanga


Kinaliqaak ihuiguutiqarumi havagviup havaanginnik ikajuqtaulimaitkumiluuniit,uumunnga inuulrammiujuq unalu/unaluuniit ilamingnik, uqainnarialik havagvikput ihivriuqtaujukhaq. Hapkuat ihuiguutigijaujut ilihimajaujuq taimma inmikkut ikajuutikhaq havaakhat.

Tamarmik inmikkut ikajuutikhaq havaakhat aadlaittuq ihuaqhijavullu kiudjutivut ihuaqhigiami tamainnut qanurittaakhaanut. Inmikkut ikajuutikhaq havaangit ihariagijuq aadlatqiinik qanurittut ikajuutinik havaktiptingnit, pipkaidjutijuq aadlatqiinik qanuraaluktut ikaarnimik aadlangajunut ajuqhautimik ihuaqhijakhat. Ihuaqhijavut inmikkut ikajuutikhaq havaakhat taimaa ajurnaittuq ajurnarumiluuniit.

Tamna inmikkut ikajuutikhaq havaanga ilaupkaijuq pingahunik pijakhanganik: pijait havaakhaq, ihivriurniq unalu ajuqhautimik ihuaqhainiq, qanurittaakhaanik talvanngalu pijakhaq.