Ilituqhaidjutikhangit Titiraqhimayut


2021-2022 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
2020-2021 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
Havaanut Upalunngaiyautit 2021-2024
2019-2020 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
Havaanut Upalunngaiyautit 2020-2023
2018-2019 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
Ihumagiyavut Qanuriliurutauyuq: Inulramiit-Naunaipkarhimayut Ihivriuqniq Ihumamitigut Aaniaqtuqalik Ikayuutikhat Inulramiinut Nunavummiut
Havaanut Upalunngaiyautit 2019-2022
2017-2018 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik
2016-2017 Ukiuq Tamaat Unniutjutinik

Pages