Tujuutigijaujut


Tun'ngahuktitauyut Titiraqhimajumik Hivuliqti Akeeagok
Tukhiutaujuq uvunga Maligaliqiyikkut Havakviata haffumani Ilagiiktunut Maligarnut Qimilruutingat
Tunityut tapkununga Maligaliqiyikkut Naunaiyaqninut tapkuat Ilagit Pittiangitauni Hugiaqnit Piquyat
Maligaq 36 – Ihumamun Aanniaqtailinirmun Maligaq
QALAGJUARNIQ-19 Titiraqhaq Taiguktakhanga Hivuliqtim
Kiudjutit hapkununga Havagvianun Ilinniaqtuliqijit hapkunuuna Ilihaqtut Naunaitkutaitigut Maligahat ukualu Maliruagahat Ihumaliurutauhimajut
Kiunit taphumunga Piquyaq 25, tamna Piquyaq Ihuaqhigiaqninut tapkuat Iliharniqmun Maligaq tapkuatlu Inuit Uqauhiinik Munaqhiniqmut Maligaq
Tuyuutigiyauyut Ilinniaqtuliqiyikkut Havagvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligarmun
Kiudjutit Ilinniaqtuliqiyikkut Havakvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligaqmun