Kaanatami Ikajuutikhaq Maliktakhat


Kaanatami Ikajuutikhaq Maliktakhat, piliuqtuq uumannga CCCYA, tunijuq tunngavikhamik ikajuutikharmut havaaq naunairiami aadjikutaringa nutaraq ikajuutikhaq tamainnut Kaanatami. Tunijullu tunngavinga kiuttaarnirmik, qanuriliurniq havaktunut ajuiqhaidjutikhaq, taimaalu naunaijariaptingni ikajuutivut.