Atauttimut Ikayuutikhanga


Taimaa amigaittut inuulrammiujut unalu/unaluuniit ilangit piqarumi aadjikutaanik ajuqhautimik naunaijariami havagviup ikajuutikhamut, pilimaitkumiluuniit ikajuutikhamut, ihumagijavut kitut ihumaaluutingit havagvingmi ajuqhautipkaijaa. Taimaa ajuqhautimik piqaqtuq piffaariami pilaqutiluni aadlat inuulrammiit Nunavummiut ihuaqhingitpat, ilitarijavut ajuqhautimik atauttimut ihumaaluutigijaujumik. Atauttimut ihumaaluutigijaujut ihariagijut Atauttimut Ikajuutikhaq pipkaidjutigijuq pitqujanginnik munarigiami havagviujut piniraqhugit aadlangurninngit maligakhanut, maliktakhangit, qanuriliurutikhanik, pinahuarutit, unalu ikajuutinik ihuaqhigiami hivulliqpaami ihumaaluutingit.

Tamainnut atauttimut ihumaaluutigijaujuq, hivuliqtiujuq havagvik ilitarijaujuq munarijukhaq ihuaqhigiami ihumaaluutigijaujuq. Kihimi, ilangit uumannga ihumaaluutigijaujut ihariagijut amihunik havagviujut havaqatigiigiamik ihuaqhigiami ihumaaluutigijaujuq tamaat.

Atauttimut ihumaaluutigijaujut naunaipkaqtitaatigut amihukkut, unalu: ukunuuna inmikkut ikajuutikhaq naunaijainiq, inuulrammiujunit ilangillu, inungnillu, Maligaliuqtinillu Maligarvingmit, Inuulrammiit Aatuvap Maligaliurvijuanganit, havagviujut, unipkaatigullu aadlanut uqaqtaujut.

Attautimut titiqqanik tutquumavikput atauhirmik ukiumik katitiqhimaliqtuq tamainnit atauttimut ihumaaluutigijaujut ilitarijaujuq uumannga tunijaujuq RCYO-tkut havaktakhaanik.