Pilaarutainun uvalu Munaridjutaillu


Ilihaidjutikhat:

  • Atauhiq pilaarutikkut kiblugikhimayut (piksaluuniin tamangnikluuniin)
     
Hivuani ulapqitinagit: Adjiliuqlugu titiraq uvalu kiblurlugit pilaarutit atautinun kiblurnitigut (Rights Strips for Dice Game). Qirataqtirutait kibluqhimayut piyaqtut. Uqauhiq atuqtaukpat kibluqhimayuni ayunaqpalaqata puqtuniita aktilanginun, atuqlugit piksaluikhimayut uvaniitut (Rights Photos).
 
  • Apigilugu atauhiq ilihaqtuq piluni pilaarutikut kibluqhimayumik (piksamikluuniin) qalirikhimayumin.
  • Taigualugu pilaarut nipiquqtuyumik aturupkit kibluqhimayut, uvaluuniin naunaiyaglugu pilaarut aturlugu piksa.

Uqautigilugit nutaqqanun: Tauraaqhimalugu uqautigiyatit munaridjutainun ilauyut pilaarutainun. Aghuungnaqtuq uqautigilugit tamangnik pilaarutit uvalu munaridjutit iliturinaqtumik ilihaqtunun uvalu nunamingni.