Inuknut Taiguagakhat


Nutaqqanut Inulramirnullu Uqaqtikhaanik Tuyuutigiyauyut Ilinniaqtuliqiyikkut Havagvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligarmun
Kiudjutit Ilinniaqtuliqiyikkut Havakvianin Tukhiqtauhimayumi Aallanguqtirutikhanun uumunga 2008 Ilinniarnikkut Maligaqmun