Uqaqtikhaanik Nutaqqanut Inulramiillu Naunairiami Kaanatami Nutaqqat Ublua


Nunavuutim Uqaqtikhaanik Nutaqqanut Inulramirnullu naunaiqtirniaqtaa Kaanatami Nutaqqat Ublunga uumani ukiumi ilauplutik Maligaliurviup Malruuknik Ukiunik Inulramiit Katimaninnganik. Kaanatami Nutaqqat Ublunga naunaiqtauyuq tamainni nunaryuaptikni Nuvaipa 20nguraangat ilitarigiami angirutinga uuminnga United Nations Katimayiit Piyunnautainut Nutaqqat. Uumani ukiunga naunaiqtaa 25nik quviahuutinga Kaanatap sainiutinga tamainnit nunaryuaptiknik angirutinganik.