Inirniriuyut Uqaudjiuyut


Havagvikput quyagiyait Inirniqhaat hivuliqtiudjutait inulramminut nakuuyumik inuuhiudjutiqarianginni. Inirniqhaat ikayuutigivagait ihumatugamik ayuiqhimayatiklu inuuhirmingni atuqhimayamingnik pitquhirmullu ilihaudjutivakhugit. Nipiit ikayuutauyut havaktaptingnut. Hamma tadja inirniqhaat uqaudjiyit.

Naunaitkutikhainut kakugunnuaq naunaikhiniaqtut!