2016 Unipkaat, Nipit Akimayut


Havagviat Nutaqqanut Inulramirnullu  Uqaqtikhaanik pipkaiyait tugliani ukiumi  Unipkaat, Nipit Akimanahuarut quviahuutigiami Kaanatami Nutaqqat Ublua Nuvaipa 20mi, 2016. Una akimanahuarut pivikhaqautiuyuq naunaipkariami havakviptiknik piliriamilu nutaqqat Nunavummiut uqaliriamikni pilaarutimiknik.

Naunaitkutakhaq 2016mi una “ilauttaaqtuq.” Uumani ukiumi, apiriyaqqut Nunavunmi sikuurvingit tuyuqluta ilihaqtut uuktuutingit ukkuamut pinniqutikhanginnik nivingayukhanikluuniit piksanik tautuktuuyaaqtaa una naunaitkutakhaq. Piyugut uuktuqtunik 6nit iliharviuyunnit– tamaita naunaipkaqtaatigut ihumaliurninnga aadlatqiittuqlu nutaqqat Nunavummiutat!

Uumani ukiumi akimayut hamma:

  • K-3 Ilihaqtut – Urhuqtuumit -  Quqshuun Ilihakvik - Catherine Eleeheetook P3 Ilihaqtut
  • 4-7 Ilihaqtut – Urhuqtuumit Quulitqiaq 5 - Quqshuun Ilihakvik – Joanni Sallerina P5 Ilihaqtut
  • 8-12 Ilihaqtut – Arviat – Qitiqliq Qitqani Ilihaqtut - Jamie Samuel-mi Ilihaqtut 8mi Ilihaqtut

Quviahuutigiplugu nangarigiami nutarap pilaarutinga ilauttaaqtuq, ilihaqtut havaqatiginiaqtut RCY-tkut havakvingani naunairamikni kitut ilihaqtut taktakhakhanginnik.

Quanaqpiaq tamainnut ilauyut:

  • Urhuqtuumit - Quqshuun Ilihakvik P3 Ilihaqtut
  • Urhuqtuumit - Quqshuun Ilihakvik P4 Ilihaqtut
  • Urhuqtuumit- Quqshuun Ilihakvik P5 Ilihaqtut
  • Urhuqtuumit – Quqshuun Ilihakvik I1 Ilihaqtut
  • Arviat –  Qitiqliq Qitqani Ilihaqtut – 8A Ilihaqtut
  • Arviat – Qitiqliq Qitqani Ilihaqtut 8B Ilihaqtut

Niriuktugut uuktuffaariaptikni aippaagu!