Qanuqtut Ikayuqtugut


Havakpaktavut

Havagvikput ikayuqpagait inulrammiit Nunavunmiutat ilihimayait pilaarutikhamingnik havakpaktugut taimaa NunavutKavamanga ikayutaanginni tammaqtaililgillu pilaarutikhanik.

Ihuaqtumik, pipkakniaqtavut:

 • pivagiangni kavamatkut havaakhainik havaktauyaniklu
 • kavamatkut havaakhait havaktauyallu ihuarianginni piumayangnut
 • kavamatkut ihumagivagianginni ihumaliurutinut ilingnut

Qanuqtut Ikayuqtugut – Iningmut Ikayuutikhat

Atauhiq pivaktakkut inungmut ikayuutikhainut.Kangiqhidjutaa taimaa havaqatigilugu inulrammiik avaliittumik havaqatigilugu. Taimaa 

 • ilingnut tunihittaaqtugut pilaarutikhangnik
 • ikayuqlutit /ilangniklu paqittiyaaffingni havakpagainik havaktauyakhainiklu piumayangnik
 • ikayuqlutit qanuq kangiqhipkaiyaangni piumayangnik aallanut
 • ilaupkaklutit ihumaliurutikhanik ilingnut pihimayunut
 • katimaqatigilutit munaqhilu, ayurhaqtunut ikayuqti, nunallaami itiktauhimavaktunut havakti, aallanullu kavamatkuni havaktiuyumut 
 • Qanuq ikayuutivut pidjutauniaqtuq piumayangnut uvaptingnullu uqaqtangnut! 

Aallatigut Ikayuutikhavut

Havagvikput havakpagait pingahut aallat pidjutikhainut:

 • Ikayuutigivagait - Ilaani amihut inulrammiit aadjikkutanik pidjutikakpaktut. Taivaktakkut taimaa “angiyut tautukpagait” pidjutigivagainut. Ihumaaluutiqaruvit kavamatkut maligainut, atugakhanut, havaktauyakhanut havaktauyanullu uvaptigut takupkarumayangnut naunaiklugit, uqaqvigiluta. Ilihimayait pidjutingit inulramminut Nunavunmi ublumi ayurhautigivagainut!
   
 • Ihivriurutit Aannirpiaqhimayunut - Tuquvaktunullu - Inaulammik aanniryuaqqat tuqukpatluunniit, naunaiktaaktavut qanuq pingmagaat. Ukuat ihivriurutit pidjutauvaktut pitquyauhimayunik ikayuutikhanik aadjikkutainut hulilukaarutinut hivunngani. Kihimi, tadja havaliqhimaitavut havaktakhaptingnik. Qilamiurutingittugur ihuaqtumik pinahugittugut havagvikput upalungaiyarianginni ihumagikpiaktakhanik ihivriulirianginni. 
   
 • Inungnut Kangiqhipkainikkut - Havagvikput pipkarumayait tamaita Nunavunmiutat kangihihimayaanginni nutaqqanut pilaarutinik hunaniklu havagvikput pivagainik.